Historie obce Bernartice [ Historie (archivní dokument) ]

První zpráva se uvádí r.1291, i když podle stavebního rázu tehdejšího kostela je ves určitě starší. Osídlení katastru doloženo již v mladší době kamenné a římské (nálezy mincí). Název obce je zřejmě odvozen od osobního jména zakladatele Bernarda nebo Bertolda, čemuž odpovídalo i dřívější německé označení, ustálené teprve od 19. století v podobě Barzdorf. Roku 1850 byly k Bernarticím připojeny dříve samostatné obce Buková (Buchsdorf) Horní Heřmanice (Ober Hermsdorf), které si nadále podržely vlastní katastr, zatímco na katastru původních Bernartic vznikly osady Gotarlovice (Gottharsdorf a Pavlinka (Paulinsburg).

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 11.11.2002 v 10:32 hodin