Znak a pečetidlo obce Horní Tošanovice [ Znak a prapor ]

Své první pečetidlo si obec pořídila teprve v roce 1754, jak dokládá legenda oválného typáře o výšce 28mm a šířce 25mm, jehož otisk však známe až z matriky výnosu pozemků z roku 1820. V katastru karolínském je přitištěna pouze osobní pečeť fojta, dochovaný elaborát josefského katastru zpečetěn nebyl. Pečetní pole zmíněného typáře nese symbol cepu zkříženého se sekyrou. Český opis, umístěný mezi linkou a perlovcem, střídá majuskulní písmena s mimuskulními: (9+) Die.DI.NA . TO.SSe.NO.WI.ce . 1754.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 25.10.2002 v 10:23 hodin