Fauna a flora [ Přírodní zajímavost ]

Nachází se zde vzácná fauna - čáp černý, rys ostrovid, holub doupňák a vzácná flora - jalovec, prstnatec Fuchsův, okrotice bílá, vemeník dvoulistý, vstavač mužský a bradáček vejčitý.

V nedalékém rybníčku pravidelně hnízdí divoké kachny.

Nachází se zde jalovcový pasínek nad koupalištěm, o který pečuje myslivecké sdružení, pro záchranu dnes již ohrožených jalovců.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Valašská Senice 145
756 14 Francova Lhota
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 447 590

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 09:36 hodin