SLIMÁČEK Jan [ Osobnost ]

(1939-)

Český současný skladatel se narodil v r. 1939 v Kelči. Odborné hudební vzdělání získal na vyšší hudební škole v Kroměříži, v kompozici byl žákem M. Kabeláče na pražské konzervatoři. Po krátkém pedagogickém působení je jeho činnost spjata s československým rozhlasem v Plzni. Kompoziční tvorba vyniká sevřeností a úsporností hudební řeči. Upozornil na sebe sborovou tvorbou. Libreta ke sborům mu často píše jeho manželka Marie (rozená Chvatíková z Kelče). Jeho tvorba prošla několika fázemi vývoje, v nichž si ověřoval různé skladatelské postupy a technické prostředky. O sdělnosti jeho hudební řeči svědčí i cena, kterou získal jeho sbor Orationes et psalmi na Jihlavském festivalu vokální tvorby. Skladatel se dovede svou tvorbou přiblížit i dětskému světu. Jeho současná vokální tvorba jsou sbory církevní, některé byly uvedeny i na koncertech v našem farním kostele.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kelc.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 11:56 hodin