FRYČAJ Tomáš [ Osobnost ]

Moravský buditel a spisovatel. Narodil se roku 1759 v Kelči. Studoval piaristické gymnázium v Lipníku, filosofii v Olomouci a bohosloví v Brně. Na kněze byl vysvěcen v r. 1783. Kaplanem byl v Bystřici pod Hostýnem, pak vychovatelem ve Vídni, kaplanem v Mistelbychu, dále duchovním správcem trestnice a překladatelem gubernia v Brně. Farářem v Obřanech byl od r. 1819.
Zemřel v Obřanech r. 1839. V r. 1788 vydal v Olomouci "Písně duchovní", v r. 1801 "Úplnou knihu duchovních písní katolických", pak v mnoha vydáních "Katolický kancionál" a "Katolický kancionálek". Spolupracoval se svým přítelem dr. J. H. Gallašem z Hranic a vydali v r. 1813 "Múzu moravskou". Vždy usiloval o vzdělání a hospodářské povznesení lidových vrstev.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kelc.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 11:51 hodin