Sdružení Země děda Praděda [ Sdružení nebo spolek ]

Občanské sdružení Země děda Praděda
IČO: 265 29 416
Registrováno dne: 10.4.2001

Země děda Praděda se rozkládá na celém území okresů Bruntál, Šumperk, Jeseník, Opava, částečně také Olomouc.

Kdo nás řídí?
- správní rada, předseda, místopředseda
- dozorčí rada
- valná hromada - nejvyšší orgán

Poslání sdružení:
- přispět k udržitelnému rozvoji oblasti severní a střední Moravy
- obnova života na venkově, zachování rázu venkovské krajiny
- rozvoj tradičních venkovských činností k ochraně kulturního a přírodního dědictví

Sdružení nemá žádné politické cíle a neúčastní se činnosti politických stran. Sdružení má celostátní působnost.

Neoficiálně:
Země děda Praděda je:
- aktivita, vzniklá zásluhou práce několika nadšených lidí

Naším záměrem je především:
- propagace regionu a našeho kraje
- přiblížení našeho kraje jeho návštěvníkům
- poskytování kompletního informačního servisu a nabídky návštěvníkům regionu
- rozvoj kulturního a přírodního dědictví
- připomínka naší identity a co nejširší nabídka našim hostům

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení Země děda Praděda
Ljuba Kielarová
Malá Morávka 238
793 36 Malá Morávka
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 273 241

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pradedovazeme.cz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 30.03.2003 v 18:20 hodin