Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie [ Kostel nebo katedrála ]

Pozdní historizující pseudogotická trojlodní stavba z let 1910-1914.

V létě roku 1905 byl ve Vítkově přičiněním starosty Antonína Onderscheky ustaven spolek pro stavbu kostela, jehož předsedou se stal sám starosta, jeho náměstkem byl jmenován hornoveský starosta František Domes a pokladníkem byl tehdejší farář P. Hans Hermet. Ke stavbě kostela byl zakoupen pozemek Julia Hanala o výměře 11 580 m2, a to na vyvýšenině severně od hřbitova. Ze šedesáti došlých návrhů na stavbu kostela byl určen k provedení návrh Václava Matusche z Vejprt. S pozemními pracemi bylo započato 27. září 1909.

Vnitřní prostory chrámu krášlí novogotiký styl. Klenutí, malovaná okna, oltáře, zpovědnice, křížová cesta, umístěná ve výklencích silných zdí i každý další předmět dodržuje daný sloh. Zvláště vyniká nádherný hlavní oltář, zhotovený firmou Ferdinanda Stufflesera z Grodner Thalou, údajně z vítkovského lípového dřeva. Chrám je prostorný, světlý, příjemný, pojme 2 000 osob. Pro tyto přednosti je nazýván "vítkovskou katedrálou". Krásné malby oken v presbytáři zajišťovala firma Richarda Schleina z Grottau. Ve vstupním prostoru kostela je umístěna vzpomínková tabule vojáků padlých za 1. světové války.

Počátkem roku 1914 byla stavba kostela již dokončena, avšak válka brzdila opatřování vnitřního zařízení, takže teprve 15. října 1918 mohl být chrám vysvěcen.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vítkov
749 90 Vítkov
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vitkov.info
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 24.04.2003 v 09:15 hodin