Městská památková rezervace Štramberk [ Městská památková rezervace ]

Štramberk, město
Městská památková rezervace
Měšťanské domy kolem svažitého náměstí dal zakladatel, moravský markrabě Jan Jindřich (bratr Karla IV.) obehnat hradbami, z větší části zachovanými dodnes. Počet obyvatel neustále vzrůstal a během staletí vzniklo rozsáhlé malebné předměstí většinou z roubených stavení terasovitě nakupených na skalnatých stráních. Pro svůj starobylý ráz byl Štramberk vyhlášen městskou památkovou rezervací. Díky své přírodní kráse, jedinečným archeologickým a architektonickým památkám patří Štramberk k nejvyhledávanějším místům novojičínska.


Rozhodnutí id.č.: 1969702
Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 8.372/69-II/2 ze dne 29.5.1969 o prohlášení historického jádra města Štramberka za památkovou rezervaci
Rok: 1969
Štramberk, město
Městská památková rezervace

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Stramberk.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 132, 27.04.2005 v 08:37 hodin