KČT odbor 113404 Kopřivnice [ Klub českých turistů - předseda ]

Klub českých turistů Kopřivnice
Historie turistiky v Kopřivnici začíná založením KČT ve Štramberku v roce 1895. Dne 21. 12. 1932 kopřivničtí občané zakládají v restauraci "U Heisigů" svůj turistický oddíl v počtu 59 členů. Jeho předsedou se stává obchodník Emil Hanzelka. Odbor je velmi činný. V roce 1934 má členskou základnu 189 členů a patřil mezi největší v okrese.
25. února 1948 dochází v naší zemi k uchopení moci komunisty, a KČT je začleněn do ČSTV jako jeden ze spolků. V této době dochází k výstavbě Raškovy vyhlídky, opravě hradu Šostýna. Turistický oddíl mládeže buduje Bezručovou vyhlídku. Uskutečňují se pochody. Pochod "Osvobození" okolo Kopřivnice, "Lašskem a Valašskem", zimní pochod "25 km Beskydami".
Po sametové revoluci a pádu komunistického režimu v roce 1989 dochází v Kopřivnici k rozpadu turistického oddílu. Někteří členové přecházejí do turistických oddílů ve Frenštátě pod Radhoštěm, Štramberku, Příboře. Jen starší spoluobčané se organizují v kroužku rekreační turistiky, vedené panem Emilem Václavíkem.
K obnově KČT v Kopřivnici dochází 17. 1. 1999 z podnětu Josefa Poruby, který byl zvolen na ustavující schůzi 34 přítomnými za předsedu nově vzniklého odboru.
Byl obnoven pochod "Lašskem a Valašskem", zaveden nový pochod "Naučnou stezkou okolo Kopřivnice", "Noční pochod do Štramberku". Členové KČT Kopřivnice se podíleli na brigádách na chatě Skalce, opravě hradu Šostýna, opravy Raškovy vyhlídky. Každoročně je vypracován plán turistických akcí na celý rok, ve kterém dominují vícedenní letní nebo jarní zájezdy. Aktivity klubu jsou zaměřeny i na pořádání výstav a besed se zajímavými lidmi, na poznávání historie naší země. Přednášky jsou pak doplňovány následnou turistickou akcí. Zimní měsíce jsou obohacovány lyžařskými zájezdy a promítáním diapozitivů. Nedílnou součástí činnosti klubu je také pořádání společenských a sportovních akcí, např. turnaje v bowlingu, stolním tenise, šipkách. Veškeré akce klubu jsou volně přístupné široké veřejnosti. O svých akcích klub informuje na dvou nástěnkách ve městě.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Klub českých turistů KOPŘIVNICE
Josef PORUBA
---
742 21 Kopřivnice
Česko (CZ)
tel: (+420) 737 885 300

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kctkoprivnice.cz
AKTUALIZACE: Petr Holuša (Klub českých turistů) org. 56, 09.07.2007 v 06:57 hodin