Přírodní koupání štěrkovna Šunychl, Bohumín [ Koupání v přírodě ]

Štěrkovna Šunychl u hranic s PL asi 1km severně od centra Bohumína
Typ: přírodní koupání

Popis: travnatý břeh, štěrkové dno
Rozměry vodní plochy:
65 ha

Sportovní vyžití: windsurfing

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 01.04.2003 v 18:16 hodin