Městská knihovna Bruntál [ Knihovna ]

Městská knihovna Bruntál
Otevírací hodiny
po,út,čt: 9-18
pá: 9-16
so: 8-11

Pobočka knihovny: Okružní 16
Provozní doba: po: 9-12 a 13-15.30


Náplň činnosti

Poskytované služby:
- absenční půjčování knih, map, hudebnin, novin, časopisů a zvukových nosičů
- prezenční půjčování nejnovějších čísel periodik a encyklopedií
- poskytování informací z různých oblastí vědy a společenského života
- poskytování informací o právních předpisech a o dopravních spojeních
- poslech nahrávek v hudebním koutku
- práce s CD-ROMy se vzdělávacími programy ve volném čase dětí a mládeže
- zajišťování odborné literatury ke studiu, kterou nemá knihovna ve svém fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven
- reprografické služby
- půjčování zvukových knih zrakově postiženým občanům v pobočce v Domově důchodců
- zajištění pomoci při knihovnických činnostech v místních knihovnách v okolních obcích
- pořádání besed, knihovnických lekcí a soutěží pro děti a mládež


Historické mezníky
- 1945 - na podzim začínají jednání o zřízení obecní knihovny pro nové české obyvatelstvo
- 1947 - 15. Února je knihovna ve městě otevřena. V tomto roce získala 189 čtenářů, kteří měli k dispozici 905 svazků knih
- 1951 nastupuje 1. Profesionální knihovník. Knihovna má 531 čtenářů a 6 545 svazků
- 1965 - knihovna plní střediskovou funkci - pečuje o 16 obecních knihoven na Bruntálsku. Má 23 523 svazků knih a navštěvuje ji 1 013 čtenářů
- 1978 - knihovna se stěhuje do budovy na Brožíkově ulici, ve které sídlí dodnes
- 1997 - dochází k rozpadu celookresního systému knihoven na Bruntálsku a 1. Března se zřizovatelem knihovny stává Město Bruntál
- 1999 - knihovna má 70 116 sv. knih, 3 134 zvukových dokumentů a 717 hudebnin, její služby využilo 2 927 čtenářů, kteří si při 37 722 návštěvách vypůjčili celkem 1616 607 knihovních dokumentů

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městská knihovna
Brožíkova 4
792 20 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 717 188

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.mekbruntal.cz
Typ záznamu: Knihovna
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 19.08.2003 v 12:41 hodin