Dřevěný kostel sv. Ondřeje [ Kostel nebo katedrála ]

Dřevěný kostelík sv. Ondřeje
Dřevěný kostelík sv. Ondřeje
Název: filiální kostel sv. Ondřeje
Identifikátor: 8-1588
Obec: Hodslavice
Lokalizace: parc.č.: 120, st.
Statut památky: KPV blízkosti dřevěného kostlíka sv. Ondřeje z poloviny 16. století je hrob rodičů Františka Palackého.

Přesně datum, kdy tento dřevěný kostel zasvěcený sv. Ondřeji byl postaven není známo. V jeho věži na jednom z věžních trámů bylo objeveno vyryté vročení - letopočet 4.9.1551 a proto se někteří historikové domnívají, že je to datum výstavby a posvěcení. Protože však jsou záznamy o opravě kostela roku 1523 a znovu roku 1551, dá se usuzovat, že výstavba kostela se uskutečnila již dříve. Kostel byl koncem 16. a počátkem 17. století spravován protestanty. Od poloviny 17. století byl však již ve správě jezuitů.

Jednolodní roubená stavba kostela s jehlancovou věží stojí na místě dřívějšího zchátralého kostela, dnes v centru obce, v těsné blízkosti hlavní cesty z Nového Jičína na Valašské Meziříčí. Před vstupem do kostela se nachází pro tento druh staveb tradiční podsíň, sloužící jako útočiště před nepřízní počasí.

Z jinak prostého interiéru kostela stojí za připomenutí kopie "hodslavické Madony". Soška je odvozeninou od historicky velmi hodnotné plastiky z dvacátých let 15. století.

Bohoslužby

Mše pouze 1x ročně - na svátek sv. Ondřeje (30.11.), prohlídka kostela možná po dohodě na Obecním úřadě, tel. 556 750 237, 556 750 327

Správce

Římskokatolický farní úřad Hodslavice č. p. 160, tel. 556 750 226

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Hodslavice.cz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 153, 06.09.2006 v 10:20 hodin