Národní přírodní rezervace Polanský les [ Národní přírodní rezervace ]

Polanský les
Název: Polanský les
Typ: národní přírodní rezervace

Datum vyhlášení: 10.3.1970
Kým vyhlášeno: Výnos MK ČSR č.j. 3027/70
Výměra v ha: 59,17
Popis: Lužní porost v údolní nivě Odry na mocných akumulačních kvartérních štěrkopísků se sítí mrtvých ramen.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 18.08.2003 v 17:39 hodin