Starobranská [ Ulice nebo jiné místopisné označení ]

Starobranská
STAROBRANSKÁ ULICE
Jednou z vedlejších uliček okolo dnešního náměstí Míru byla Lazebnická ulice, na jejímž konci se nacházely městské lázně. Lazebníci nebyli pro lehčí mravy počítáni za řádné sousedy. (Dnešní Polská ulice. Lázně stály u hradeb v místech firmy Grafotyp.) Ulice, nazývaná prapůvodně Dlouhá, pokračovala ke Staré bráně. Ta byla součástí městského opevnění, které tvořily také kamenné hradby, vybudované za Žerotínů po roce 1520. Jejich zbytky vidíme u ulice Na hradbách. Vně obepínal hradby široký vodní příkop. Starou bránu, kterou měšťané strhli v roce 1860, zesiloval barbakán. Hradba byla místy až 5 metrů vysoká a 1,5 metru silná a zesilovalo ji pět bašt. Vodní příkop byl nejméně 10 metrů široký; voda se do něho přivádéla z Bratrušovského potoka. Brána stála v prostoru před prodejnou se sklem a porcelánem. Barbakán tvořilo malé kamenné opevnění přibližně ve tvaru podkovy, které bylo "nalepeno" z vnější strany na Starou bránu. Mělo vlastní, tzv. barbakánovou bránu, která stávala v místech kde ústí Starobranská ulice do ulice Gen. Svobody. Stržena byla v roce 1863. Také v této ulici bydleli nejpřednější měšťané. Například dům Starobranská č. 5 (s balkónem) patřil v 19. století rodině Terschů. Franz rytíř von Tersch zde od roku 1841 provozoval poštu. Toto soukromé podnikání bylo v habsburskě monarchii zcela ojedinělé. Terschům patřil obrovský majetek mj.- zámky Třemešek a Chudobín u Litovle. Friedrich Tersch patřil k nejvýznamnějším starostům města (ve funkci byl v letech 1882-1907) a měšťané po něm pojmenovali tu ulici na Terschgasse. Strašná tragédie se udála ve sklepení tohoto domu při požáru města 7.5.1669. Manželka tehdejšího majitele Tobiase Wendtlanda se spolu s dcerou v panice ukryly do suterénu a tam v hrozných mukách zahynuly.

Mimořádně zajímaví majitelé se vystřídali i v domě na ohybu ulice. Patřil kupříkladu knížecímu rychtáři. Kašparu Hutterovi, jednomu z mála lidí, kteří se stavěli proti čarodějnickým procesům, což patrně stálo jeho ženu Dorotu život - byla obviněna z čarodějnictví a 22. března 1685 popravena. Nyní projdeme Úzkou ulicí k bývalému klášternímu kostelu.
Starobranská

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Uživatel 1155 (Archivní záznam) org. 49, 12.07.2007 v 11:52 hodin