PR Záhorský rybník [ Přírodní rezervace ]

Záhorský rybník
Záhorský rybník

Záhorský rybník je přírodní rezervace ev. č. 1842 zhruba 3¾ km západně od města Vodňany v okrese Strakonice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je stejnojmenný rybník s přilehlými mokřadními loukami porostlými keřovými vrbami a olšemi. Roste zde mj. kotvice plovoucí (Trapa natans), rozpuk jízlivý (Cicuta virosa), bublinatka jižní (Utricularia australis), ostřice vyvýšená (Carex elata) a mnohé další. Na severovýchodním břehu rybníka roste (ještě v rámci rezervace) památný strom – Zeyerův dub. Další chráněný strom, nacházející se již mimo rezervaci, mezi silnicí II/141 a železniční tratí asi 150 m od jihovýchodního cípu rybníka, se nazývá Heritesův dub (po spisovateli Františku Heritesovi).[zdroj]

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 15, 24.01.2022 v 14:46 hodin