Limnigraf z roku 1924 [ Technická památka ]

Limnigrafická stanice je místo se zařízením k pozorování vodního stavu v hlásném profilu vodního toku, vybavené limnigrafem – přístrojem k měření a registraci výšky hladiny vodního toku. Součástí stanice je vodočetná lať (slouží ke kontrole a k seřízení limnigrafu). Dříve se používaly obsluhované limnigrafické přístroje s mechanickým zápisem na limnigrafický papír, dnes automatické limnigrafické přístroje s elektronickým záznamem a dálkovým přenosem dat. Z vodního stavu (v cm) lze na základě měrné křivky průtoků daného hlásného profilu určit velikost průtoku vody (v m³/s).[zdroj]

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
Typ záznamu: Technická památka
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 127, 11.01.2022 v 17:37 hodin