Zbečno [ Město nebo obec ]

Obec Zbečno na břehu Berounky, připomínaná již roku 1100 jako dvorec českých knížat, je známou zastávkou nejen pro "vodáky". Na návsi najdeme kromě původně románského, později zbarokizovaného kostela sv. Martina také usedlost čp. 22 - Hamousův statek - který je dokladem vzácně dochované lidové architektury s roubeným obytným domem, zděnými chlévy, stájemi, se sýpkou, stodolou a dalšími hospodářskými stavbami. Na okraji obce se nachází kaplička, kde byl údajně zavražděn kníže Břetislav.

Razítko do Vašeho pasu můžete získat:
V restauraci

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obeczbecno.cz
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 03.11.2021 v 09:50 hodin