Květena v okolí Třemešné [ Flora ]

vstavač mužský znamenaný
vstavač mužský znamenaný
V okolí Třemešné směrem do vlastního Osoblažska převažují lesy, které doplňuje rozsáhlá pastvina nad Rudíkovy a louky. Na jedné z nich můžeme najít i prstnatce májové. Při lesním okraji vykvétají vstavače mužské znamenané, dále v nich najdeme vemeníky dvoulisté, okrotice dlouholisté, lýkovec jedovatý, žindavy evropské a kručinky barvířské. V lese u Damašku můžeme najít i lilie zlatohlavé. U potoka a v louce u osady vykvétá též kuklík potoční. Na stráních nad Třemešnou při lesních okrajích můžeme najít hvozdíky kropenaté, zběhovec lesní, pomněnky různobarvé, mochnu sedmilistou, vítod obecný aj.
zběhoveclesní
zběhovec lesní

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Flora
AKTUALIZACE: Božena Mruzíková (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 23.01.2015 v 20:46 hodin