Květena v okolí Bartultovic [ Flora ]

Přímo ve vsi zaujme kakost tmavočervený. Při okrajích lesa u pastviny nad Hraničním potokem najdeme pomněnky různobarvé (na fotografii) a v nedalekém lese okrotice dlouholisté či vemeníky dvoulisté.UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Flora
AKTUALIZACE: Božena Mruzíková (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 09.10.2014 v 19:52 hodin