Přírodní rezervace Džungle [ Přírodní rezervace ]

Mezi jedním z levostranných přítoků Prudníku a státní hranicí s Polskem, asi 2 km JV od kostela v obci, se nachází zbytky tvrdého luhu s rákosinami. Z jara jsou stráně pokryty kobercem sněženek. V trouchnivějícím dřevě lze nalézt páchníka hnědého a vcelku pravidelně zde bývají pozorování jeřábi popelaví. Přírodní rezervace zde byla vyhlášena teprve v roce 2003.

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Božena Mruzíková (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 17.09.2014 v 16:55 hodin