Znak a prapor [ Znak a prapor ]

V zeleném štítě na zlatém dvojvrší stříbrný kůň ve skoku obrácený doprava ke zlatému listnatému stromu, v praporu dva žluté pruhy zastupují návrší a listnatý strom

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zivoticeunj.cz
Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 13:46 hodin