Znak a prapor [ Znak a prapor ]

Po projednání navržených variant obecních symbolů Návsí (znaku a praporu) byla v Zastupitelstvu obce ze dne 18. 3. 1997 schválena varinata č. 1 (viz níže uvedná).

Počínaje datem 1. 10. 1997 schválil Podvýbor pro heraldiku Parlamentu ČR právoplatně užívat obcí Návsí obecní symboly.

Dne 1. 12. 1997 v budově Poslanecké sněmovny, Praha 1 - Malá Strana, byly slavnostně předány paní starostce PaedDr. Lence Husarové obecní symboly.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.navsi.cz
Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 18.03.2010 v 10:03 hodin