Z Územního plánu obce Vražné [ Nemovitost k prodeji nebo k pronájmu ]

Z Územního plánu obce Vražné - plocha určená k podnikání v lokalitě bývalé farmy Hynčice.
Z Územního plánu obce Vražné - plocha určená k podnikání v lokalitě bývalé farmy Hynčice.
Z Územního plánu obce Vražné - plocha určená k rekreaci a odpočinkui
Z Územního plánu obce Vražné - plocha určená k rekreaci a odpočinkui

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Vladimír Nippert (Obecní úřad Vrážné) org. 56, 02.02.2010 v 14:22 hodin