Lurdská jeskyně na Starém Revízu [ Jeskyně ]

Lurdská jeskyně na Starém Rejvízu, u místa zvaného Josefovy skály, byla zbudována v roce 1908 ke i výročí rejvízského kostela, a k padesátiletému vzniku poutního místa v Lurdech. Slavnostní ote. se konalo v roce 1909. Jaká mimořádná událost se v místě u Josefových skal stala, není známo. Známá je ale skutečnost, že lidé žijící v nepříznivých drsných podmínkách této horské oblasti dobře věděli o schopnostech nadpřirozené ochrany a uzdravující moci Panny Marie, prostřednictvím vybudovaných svatostánků, symbolů proseb, díků a uctívání, se k ní obraceli o pomoc. Od roku 1909 vznikala tradice vynášení sošky Panny Marie Lurdské k Lurdské jeskyni. Vždy 1. května rejvízský farář Jeroným Pavlík vyzvedl sošku z místního kostela a s procesím věřících za zpěvu modliteb ji vynesl k Lurdské jeskyni, kde ji umístil nad zhotovený oltář. Od tohoto dne sloužilo místo '-- upřímné zbožnosti, modlitbám a duchovnímu odpočinku věřících. Ve výklenku na skále stála asi 80 -i vysoká soška Panny Marie Lurdské, kolem ní byl vytvořen klenutý šípkový keř s rozkvetlými růžemi. Pod soškou byl zhotoven kamenný oltář. Kámen nebyl kamenicky opracován, jen volně naskládán a zabetonován. Místo u Lurdské jeskyně sloužilo vždy do 31. října, kdy pan farář opět s procesím věřících odnesl sošku zpět do kostela Panny Marie na Rejvízu.
Místo přestalo plnit svoji funkci po odsunu původního obyvatelstva a s nástupem nového totalitního režimu v roce 1948, kdy mnohé náboženské jevy byly považovány za přežitek a tmářstvi. Dlouhá léta dřímá místo u Lurdské jeskyně v zapomnění, pod ochranou vysokých hučících hvozdů a mlčícího skalního masívu. Dnes už málokdo věří na zázraky, ale znovuobjevení Lurdské jeskyně v roce 2003 bylo malým zázrakem.
V roce 2006 Lurdská jeskyně ožívá, začíná se psát její nová historie. Členové občanského sdružení .Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku" začínají plnit svůj program, přispívat k zachování kulturního dědictví regionu záchranou památek místního významu. Ve spolupráci s Lesy ČR s. p., Lesní správou Jeseník se začalo dne 13. května 2006 pracovat na obnově s cílem co nejvíce zachovat historický vzhled obnoveného místa. Byl zbudován nový přístupový chodník a z místních břidlic, kvarcitů a křemenů byl postaven nový oltář. Do parapetu oltáře byly symbolicky zazděny dva kusy bílého mramoru, zbytky dlažby z kaple Sv. Anny v Horním Údolí. Místo sošky byl nad oltář umístěn obraz Panny Marie Lurdské, dílo člena PKSDJ. V prostoru Lurdské jeskyně byla
vytvořena malá geologická expozice s historickými artefakty - zbytky původního oltáře a mramorový podstavec, na kterém stála soška Panny Marie Lurdské. Dílo bylo dokončeno po čtyřech měsících usilovné práce. Slavnostním otevřením a vysvěcením Msgr. Antonem Ottem dne 28. září 2006 se stává Lurdská jeskyně opět přístupnou veřejnosti.
I když je toto skromné místo stále částečně zahaleno i navštěvováno Jak věřícími, tak i turisty, kteří projeví zájem Lurdská jeskyně na Starém Rejvízu bude sloužit svému účelu.
Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Jeskyně
AKTUALIZACE: Leo Dedek (OS Oblík, IC Osoblažsko) org. 56, 29.09.2009 v 20:37 hodin