Karpální tunel [ Zdravotnické zařízení ]

Obrázek znázorňuje nervus medianus a jeho větve a inervační zóny
Obrázek znázorňuje nervus medianus a jeho větve a inervační zóny

SYNDOM KARPÁLNÍHO TUNELU A JEHO OPERAČNÍ ŘEŠENÍ

ÚVOD

Syndrom karpálního tunelu je nejčastějším útlakovým syndromem na horní končetině vůbec. Vzniká dlouhodobým stlačením tzv. středového nervu (nervus medianus) v oblasti zápěstí právě v prostoru nazývaném karpální tunel. Útlak nervu má za následek postupně narůstající bolesti, brnění a další příznaky podstatně zhošující kvalitu života. Onemocnění postihuje častěji ženy než muže a jeho výskyt narůstá. Postižení středového nervu dlouhodobým útlakem je zpočátku reverzibilní (vratné), v případě déletrvající komprese nervu jsou však již změny nevratné. Ačkoli intenzita obtíží může u pacienta v průběhu času kolísat, většinou se potíže zhoršují a často si nakonec vynutí operační řešení

CO JE TO KARPÁLNÍ TUNEL, ANATOMIE A TOPOGRAFICKÉ POMĚRY

Karpální tunel je úzká štěrbina v oblasti zápěstí. Ze tří stran je ohraničený zápěstními kůstkami a ze čtvrté pevným zápěstním vazem (ligamentum carpi transversum synonymem retinaculum flexorum).Tunelem prochází do dlaně devět šlach a mediánní nerv, přenášející vzruchy z mozku do části ruky. Úraz nebo otok některé šlachy zmenší v karpálním tunelu prostor a následně dojde k útlaku mediánního nervu. Stlačený a podrážděný nerv způsobuje bolesti, zánět, mravenčení a další charakteristické příznaky

K ČEMU SLOUŽÍ NERVUS MEDIANUS, JAKÁ JE TEDY JEHO FUNCE?

Nervus medianus zajišťuje citlivost palce, ukazováčku, prostředníčku a poloviny prsteníčku. Pokud dojde z jakékoli příčiny ke zmnožení obsahu karpálního tunelu, jako první budou utlačeny právě jemné cévní pleteně, které přestanou dodávat krev středovému nervu,což se projevuje typickými příznaky

PŘÍČINA VZNIKU

Příčin, proč dochází ke strukturálním a následným funkčním poruchám v oblasti karpálního tunelu, je mnoho. Základním disponujícím faktorem je nejspíše vrozený tvar zápěstí a pohlaví. Obvykle je postižených žen dvakrát více než mužů. Výskyt klinické symptomatiky také kulminuje u obou pohlaví v pátém deceniu. Výčet dalších příčin vzniku SKT by byl rozsáhlý, z nejčastějších je to typ zaměstnání, ve kterém je vykonávána stereotypní práce spojená s pevným držením předmětů a vibracemi, úrazy, nejčastěji zlomeniny zápěstí, systémová onemocnění, např. revmatoidní arthritis, diabetes a poruchy funkce štítné žlázy, hormonální změny v souvislosti s těhotenstvím a laktací a různé typy anomálií zápěstí a tumorů

PŘÍZNAKY

Klinická symptomatika je dána funkcí n. medianus.Dochází k paresteziím (brněním) na I. - III., částečně i IV. prstu postižené ruky, které se v počátečních stadiích objevují při déletrvajícím klidu ruky, tedy hlavně v noci, kdy se nemocný i několikrát během noci pro tyto potíže probouzí a ráno po probuzení mívá pocit tupé, necitlivé a neohrabané ruky, který po chvíli pohybu mizí, nemocní si od něho často ulevují svěšením a protřepáváním ruky. Tyto potíže se akcentují předchozí výraznější zátěží. Postupně se potíže zhoršují a stávají se trvalými. Pokud nedojde k adekvátní terapii, objevuje se hypotonie (snížení svalové síly) a hypotrofie (zmenšení) svalstva thenaru, vlastní oslabení svalové síly palce nemocní často nevnímají, udávají spíše pocit neobratnosti celé ruky, vypadávání předmětů z ruky a později i oslabení stisku ruky

DIAGNOSTICKÁ ROZVAHA A LÉČBA

Diagnosu stanoví neurolog na základě objektivního nálezu a vyšetření EMG (elektromyografie). Zvláště operační řešení bez něj nelze indikovat. U lehčích forem SKT je možné zvolit konzervativní postup, který spočívá v aplikaci rehabilitačních metod různého typu ,v medikamentózní terapii a režimových opatřeních. Pokud konzervativní léčba selže indikuje neurolog operační řešení. Výhodou radikálního řešení je okamžitý ústup potíží, relativně krátká pracovní neschopnost a zrušení útlaku n. medianus, které je základním předpokladem pro úpravu funkce nervu.

NÁSTIN OPERACE

Operace je vlastně přeříznutí karpálního vazu Tím se tunel změní ve žlábek, tlak výrazně zeslábne a jemné cévní pleteně mohou opět normálně zásobovat nervus medianus. Zkušený operatér tento výkon provádí v lokálním znecitlivění ambulantně, celá operace trvá cca půl hodiny. Zevně se provádí cca 3-4 cm kožní řez podélně nad oblastí zápěstí

REKONVALESCENCE

Doba hojení je cca měsíc. Za dva týdny se odstraňují stehy. Další dva týdny by měl pacient dodržovat relativní klidový režim s omezením zátěže na operovanou končetinu. Nelze počítat s tím, že ihned po operaci dojde k úplnému návratu citlivosti prstů. Závisí na době útlaku nervu a jeho stupni poškození. Konečná citlivost nemusí dosahovat úrovně před operací. Na druhé straně dobrou informací pro pacienty je, že noční bolesti vymizí ihned po výkonu. Celková pooperační pracovní neschopnost může být do 1 měsíce, dle rychlosti rehabilitace. Malé varování závěrem: operační léčbu syndromu karpálního tunelu neodkládejte, prodlení může vést k trvalému poškození nervu a poruchám funkce ruky.

OPERAČNÍ VÝKON, KE KTERÉMU VÁS INDIKOVAL NEUROLOG BUDE PROVEDEN NA CHIRURGICKÉ AMBULANCI POLIKLINKY KOPŘIVNICE. JEDNÁ SE O ZÁKROK AMBULANTNÍ (TEDY NEVYŽADUJÍCÍ HOSPITALIZACI) TRVAJÍCÍ ASI PŮL HODINY.

Objednat se můžete:

- v recepci chirurgické ambulance na tel. čísle 556 870 270

- přímo na e-mailové adrese karpalni.tunel@therapon98.cz

K operaci se dostavte v objednaný čas a přihlaste se na recepci chirurgické ambulance. Sebou si vezměte zprávu neurologa s uvedenou indikací k operaci.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na výše uvedeném telefonním čísle nebo na e-mailu

KONTAKTNÍ ADRESA:

THERÁPON 98, a.s.
Štefánikova 1301
742 21 Kopřivnice
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 870 270
Obrázek ukazuje operaci přetětím ligamentum carpi transversum (retinaculum flexorum)
Obrázek ukazuje operaci přetětím ligamentum carpi transversum (retinaculum flexorum)

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.therapon98.cz
AKTUALIZACE: Tomáš Janča (Therapon 98) org. 56, 20.03.2009 v 08:07 hodin