Spolkový dům Mariany Berlové, o. s. [ Sociální služby ]

Služby poskytujeme:
rodinám se zdravými i postiženými dětmi, nestátním neziskovým organizacím

Poskytujeme Vám tyto služby:
-poskytování pedagogické péče
-poskytování rehabilitační péče
-poskytování terapeutické péče (canisterapie, hipoterapie)
-spolupráce s lékaři
-zajišťování logopedické péče
-psychologická poradna

Poskytované úkony:
-dětské denní centrum Beruška - péče o děti se zdravotním postižením i o děti zdravé
-informace rodičům dítěte se ZP od narození do dospělosti v oblasti zdravotní péče, státní podpory, vzdělávací péče
-služby rané péče rodičům dětí od narození do 7 let v oblasti výchovy, možnosti vzdělávání, prosazování práv a zájmů, získání či zapůjčení zdravotních pomůcek apod
-nabídka prostor pro činnost neziskových organizací

Telefonicky nás můžete kontaktovat v době:
7.00 - 20.00 hod

Osobně Vás rádi přivítáme v době:
8.00 - 16.00 hod

Bezbariérovost objektu:
ANO - částečně

KONTAKTNÍ ADRESA:

Spolkový dům Mariany Berlové, o. s.
Husova 2
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 715 682
(+420) 554 725 834
e-mail: info@berl.cz

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.berl.cz
Typ záznamu: Sociální služby
AKTUALIZACE: Romana Hloušková (Městské informační centrum Bruntál) org. 56, 30.05.2008 v 14:15 hodin