Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené [ Sociální služby ]

Služby poskytujeme:
osobám s mentálním postižením

Poskytujeme Vám tyto služby:
včasná péče o mentálně postižené děti předškolního věku /3-6 let/
-psychologické vyšetření
-odborné podklady pro zařazení dítěte do vhodného předškolního zařízení
-vypracování IVP při integraci v běžné MŠ
-rodinnou terapii/v případě nutnosti dojíždíme do bydliště/
-speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc rodičům a všem pečujícím o post. dítě
-ambulantní péči v SPC
-odborné poradenství pro učitelky a vychovatelky pečující o ment. postižené předškolního věku

péče o ment. postižené po dobu povinné školní docházky /ZvŠ, PŠ, 6-21 let/
-speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku
-zajištění všech podkladů pro zařazení dítěte do speciálního školství
-sestavení IVP při integraci
-individuální logopedickou péči
-výchovně vzdělávací péči v učebně SPC
-rodinnou terapii /v případě potřeby dojíždíme do bydliště/
-speciálně pedagogickou pomoc rodičům a všem pečujícím o ment. postiženého
-spolupráci s ústavy sociální péče
-pomoc při profesní orientaci a uplatnění
-péči o postižené s rozhodnutím o zbavení povinné školní docházky
-odborná posouzení pro správní řízení
-odborné poradenství pro učitele a vychovatele pečující o ment. postižené
metodickou supervizi v autistických a rehabilitačních třídách

péče o mentálne postižené z řad dospělých
-kursy poskytující doplnění vzdělání v programu pomocné školy
-reedukace v rámci postižení
-zařazení do chráněných dílen a chráněného bydlení
-sociální služby /poradenství a odborné podklady pro soc. výpomoc/

Telefonicky nás můžete kontaktovat v době:
8.00 - 15.00 hod

Osobně Vás rádi přivítáme v době:
8.00 - 15.00 hod

Bezbariérovost objektu: NE

KONTAKTNÍ ADRESA:

Speciálne pedagogické centrum pro ment. postižené
Rýmařovská 15
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 717 993

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Sociální služby
AKTUALIZACE: Romana Hloušková (Městské informační centrum Bruntál) org. 56, 30.05.2008 v 14:20 hodin