Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR [ Sociální služby ]

"Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná, jsme nevidomí občané, kteří rozhodují sami za sebe"

Služby poskytujeme:
Zrakově postiženým občanům, jejich průvodcům a zájemcům o činnost a služby naší organizace

Poskytujeme Vám tyto služby:
-sociálně poradenská služba
-zajišťování a výuka kompenzačních pomůcek
-předčitatelská služba
-zájmová činnost
-průvodcovská služba, doprovod na jednání na úřadech, k lékaři a pod.

Poskytované úkony:
-jak si vyřídit průkaz ZTP/P, na které orgány státní správy se obrátit při vyřizování dalších dokumentů, jaká jsou práva zrakově postižených
-jak vyplnit potřebné žádosti, pomoc při hledání práce
-zajišťování a výuka kompenzačních pomůcek
-zájezdy za kulturou, besedy, sportovní vyžití (showdown, kuželky, atletika...)

Telefonicky nás můžete kontaktovat v době:
celodenně na telefonu: 724 337 089

Osobně Vás rádi přivítáme v době:
Pondělí: 8.00 - 14.00 hod
Středa: 8.00 - 17.00 hod

Bezbariérovost objektu: ANO

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Okružní 20
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 712 009

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sons.cz
Typ záznamu: Sociální služby
AKTUALIZACE: Romana Hloušková (Městské informační centrum Bruntál) org. 56, 28.05.2008 v 10:44 hodin