Sagapo centrum pro mentálně postižené [ Sociální služby ]

Služby poskytujeme:
osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 3 let věku

Poskytujeme Vám tyto služby:
-rezidenční
-aktivizační
-rehabilitační
-terapeutické

Poskytované úkony:
bazální stimulace, orofaciální stimulace, alternativní a augmentativní komunikace
/Makaton, piktogram, fotogram, TEACCH program, sociální čtení, globální čtení

Telefonicky nás můžete kontaktovat v době:
7.00 - 15.30 hod

Osobně vás rádi přivítáme v době:
denně mimo sobot a nedělí

Bezbariérovost objektu: částečná

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sagapo centurm pro mentálně postižené
Uhlířská 2
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 773 010
fax: (+420) 554 773 012

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sagapo.cz
Typ záznamu: Sociální služby
AKTUALIZACE: Romana Hloušková (Městské informační centrum Bruntál) org. 56, 30.05.2008 v 14:26 hodin