Pečovatelská služba německého řádu [ Sociální služby ]

Služby poskytujeme:
všem věkovým kategoriím v oblasti domácí ošetřovatelské pěče, zdravotně postiženým občanům ke zlepšení soběstačnosti, seniorům v oblasti sociální pěče-pečovatelská služba

Poskytujeme Vám tyto služby:
Komplexní ošetřovatelskou domácí péči ZAJIŠTUJEME:
-odbornou ošetřovatelskou péči při dlouhodobém a chronickém onemocnění v domácím prostředí
-odbornou ošetřovatelskou péči při doléčení krátkodobých onemocnění po propuštění z ústavní lůžkové péče (pooperační stavy, poúrazové stavy)
-odbornou ošetřovatelskou péči v terminálním stádiu života (domácí hospicová péče)
-zprostředkujeme kontakt pro zajištění spirituálních potřeb dle přání nemocného a rodiny
-eddukace rodinných příslušníků v péči o jejich příbuzné

PROVÁDÍME:
zdravotní-léčebné a ošetřovatelské výkony (aplikace injekční léčby, převazy a léčbu bércových vředů, rozpadlých operačních ran, decubitů, kožních defektů, péče a edukace o stomie, ošetřovatelskou rehabilitaci po CMP, totálních endoprotéz, frakturách, hydrataci organismu infůzní terapií, inhalační léčbu, nácvik k soběstačnosti, hygienická péče o imobilní pacienty, edukace rodinných příslušníků,péče o permanentní katery u žen zavádění permanentních katetrů atd.).

Zdravotní domácí péče - ošetřovatelská služba je indikována ošetřujícím lékařem nemocného. Tato služba je bezplatná, je hrazena zdravotními pojištovnami.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA:
Služba je zajištěna školenými pečovatelkami. Pečovatelské úkony jsou klientem hrazeny dle ceníku pečovatelských služeb.

Jedná se především o tyto výkony:
-celková koupel klienta
-běžné úkony osobní hygieny
-pomoc při oblékání a sebepéči
-rozvoz obědů
-pomoc při pířpravě a podávání jídla
-nákupy
-pochůzky
-práce spojené s udržováním bytu
-doprovod a vyšetření, kulturní akce
-praní a žehlení prádla
-velký úklid bytu.

Telefonicky nás můžete kontaktovat v době:
PO -PÁ: 8.00 - 18.00 hod

Osobně Vás rádi přivítáme v době:
dle telefonické domluv, jinak od 13.00 - 16.00 hod

Bezbariérovost: ANO

KONTAKTNÍ ADRESA:

Pečovatelská služba německého řádu
Zámecké nám. 2/8
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 606 562 765

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nemeckyrad.cz
Typ záznamu: Sociální služby
AKTUALIZACE: Romana Hloušková (Městské informační centrum Bruntál) org. 56, 30.05.2008 v 14:43 hodin