LIGA [ Sociální služby ]

Služby poskytujeme:
naší cílovou skupinou jsou lidé dlouhodobě nezaměstnaní, lidé postižení sociálním vyloučením, nebo kumulovanými sociálními vyloučeními, děti a mládež se sociálně vyloučených skupin obyvatelstva

Poskytujeme Vám tyto služby:
podporované zaměstnávání, vytváření nových pracovních míst, práce s dětmi a mládeží, zdravotní terénní práce

Poskytované úkony:
přímá práce s klientem při vyhledávání pracovní příležitosti, při přípravě na nástup do zaměstnání, aktivní pomoc při vyhledávání vhodného pracovního místa, zaměstnání klienta, přímá pomoc na pracovišti při zapracování, práce s rodinou klienta, zajištění školky pro děti, zajištění rekvalifikačních a motivačních kurzů dle potřeb klienta, příprava školních úkolů s dětmi, práce s internetem pro děti i dospělé, získávání počítačové gramotnosti, zájmová činnost pro děti a mládež - vyšívání, kreslení, hudební a taneční kroužky, individuální práce se studenty, studentské konzultace a kurzy, práce zdravotního sociálního pomocníka pro vyloučené obyvatelstvo, zdravotní osvěta

Telefonicky nás můžete kotaktovat v době:
PO - PÁ: 7.00 - 16.00 hod

Osobně Vás rádi přivítáme v době:
PO - PÁ: 7.00 - 16.00 hod

Bezbariérovost objektu:
Kaceláře Ligy nejsou bezbariérově přístupné pracoviště Zelená dílna a klub pro děti a mládež jsou bezbariérové.

KONTAKTNÍ ADRESA:

LIGA
Tyršova 4
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 230 251
fax: (+420) 554 230 251

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ligabruntal.cz
Typ záznamu: Sociální služby
AKTUALIZACE: Romana Hloušková (Městské informační centrum Bruntál) org. 56, 30.05.2008 v 14:00 hodin