Pod Ovčím vrchem, ohyb silnice [ Ulice nebo jiné místopisné označení ]

Křižovatka cyklotras 6029 a 6076

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Karel Raich (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 15.03.2008 v 09:06 hodin