Dům na půl cesty Timotei [ Sociální služby ]

Služby poskytujeme:
Služby DPC, jsou určeny mladým lidem odcházejícím z dětských domovů a výchovných ústavů po dosažení zletilosti, dále mladým lidem bez rodinného zázemí a bez možnosti zajistit si vlastní bydlení pro nedostatek základních sociálních dovedností. tato služba je spojena s podkytnutím bydlení a sociálního tréninku zaměřeného na rozvoj psychosociálních dovedností s cílem postupného zapojování do samostatného běžného života. Jedná se o časově omezenou službu.

Dům na půl cesty Timotei je určen pro mladé lidi:
- ve věku 17 - 26 let
- odcházející z dětských domovů a výchovných ústavů
- bez přístřeší, bez dobrého rodinného zázemí a bez širšího sociálního zázemí
- u nichž problematika přesahuje možnosti řešení vlastními prostředky

Dále je služba určena:
osoby po ukončení ústavní a ochranné výchovy oběti násilí, trestných činů

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sdk.cz
Typ záznamu: Sociální služby
AKTUALIZACE: Romana Hloušková (Městské informační centrum Bruntál) org. 56, 25.02.2008 v 11:42 hodin