Domov Pohoda [ Sociální služby ]

Služby poskytujeme::
starobním a invalidním důchodcům s nepříznivým zdravotním stavem a sociální situací, kteří již nejsou schopni svou situaci řešit vlastními silami.

Poskytujeme Vám tyto služby:
Respitní péče
- poskytovaná služba je určena rodinám, které celodenně pečují o svého dlouhodobě nemocného nebo zdravotně postiženého člena. Formou krátkodobého pobytu nabízíme kompletní pobytovou péči o nemocného např. během dovolené, pobytu v lázních či hospitalizaci pečujících členů rodiny.

Zdravotní a ošetřovatelské péče
- zdravotní péči zajišťuje po celých 24 hodin odborný personál. Dle stupně zdravotního postižení pomáhají klientům při zvládání denních úkonů - od podávání léků, přes hygienickou péči, podávání stravy

KONTAKTNÍ ADRESA:

Domov Pohoda
Okružní 16
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 712 611
(+420) 554 712 545

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.dd-br.ic.cz
Typ záznamu: Sociální služby
AKTUALIZACE: Romana Hloušková (Městské informační centrum Bruntál) org. 56, 21.02.2008 v 16:01 hodin