Citadela [ Sociální služby ]

Sdružení pro podporu prevence závislostí a sociálně patologických jevů

Cíl a obsah činností:
Cílem činnosti sdružení je pomocí tvorby, realizace a podpory preventivně výchovných, poradenských a vzdělávacích programů ovlivňovat názory a postoje široké veřejnosti v problematice závislostí, užívání návykových látek a dalších společensky nežádoucích a rizikových jevů.

Činnost sdružení je zaměřena zejména na oblast problematiky:
- užívání a závislotí na všech typech návykových látek
- společensky nežádoucích jevů a rizikového chování
- problematika blízko související, jako je posilování sebevědomí, zodpovědného chování, rozvoj otevřené komunikace, tolerance atd.
- požární ochrany a ochrany obyvatelsta
- zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí

Sdružení za tímto účelem:
- zřizuje, provozuje a podporuje střediska prevence a poradenství
- realizuje preventivní programy pro děti, mládež, pedagogické pracovníky i další odbornou i neodbornou veřejnosti
- realizuje průzkumy názorových postojů veřejnosti
- realizuje vzdělávací a publikační činnost
- sdružuje a spravuje prostředky určené pro naplnění cílů sdružení a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením

KONTAKTNÍ ADRESA:

Citadela, o.s.
Krnovská 9
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 717 737
fax: (+420) 554 714 724

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Sociální služby
AKTUALIZACE: Romana Hloušková (Městské informační centrum Bruntál) org. 56, 21.02.2008 v 16:05 hodin