Centrum pro zdravotně postižené [ Sociální služby ]

Služby poskytujeme:
Všem zdravotně postiženým bez ohledu na věk, druh a rozsah zdravotního postižení a členství v jiných občanských sdruženích.

Poskytujeme Vám tyto služby:
- sociálně právní poradenství
- všeobecná právní poradna (ve spolupráci s externími odborníky)
- poradenství při výběru kompenzačních pomůcek
- pomoc při zřizování vyhrazených parkovišť
- informace o ozdravných, relexačních životosprávných a rehabilitačních pobytek, kurzech, o rehabilitačním plavání a cvičení, zvláštních službách a výhodách pro zdravetně postižené
- pomoc při řešení problematiky zaměstnávání zdravotně postižených osob
- přednášková a lektorská činnost
- terenní práce

Poskytované úkony:
- sepisování žádostí a odvolání, doprovod na úřady
- návštěvy v bytech osob s omezenými pohybovými schopnostmi, které pomoc potřebují, ale samy si ji nemohou zajistit

Telefonicky nás můžete kontaktovat v době:
Každou středu: 8.00-17.00 hod.
První, druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci 8.00-12.00 hod.

Osobně Vás rádi přivítáme v době:
Každou středu 8.00-17.00 hod.
První, druhý a čtvrtý čtvrtek v měsící 8.00-12.00 hod.

Bezbariérovost objektu:
NE - ale připravuje se odstranění. Pokud přijede vozíčkář a potřebuje osobní kontakt, služby zajišťujeme až na parkoviště.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Centrum pro zdravotně postižené
Dukelská 2
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 718 068
(+420) 737 740 476

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Sociální služby
AKTUALIZACE: Romana Hloušková (Městské informační centrum Bruntál) org. 56, 21.02.2008 v 15:18 hodin