Lašské muzeum - Šustalova vila [ Muzeum ]

Lašské muzeum - Šustalova vila
Lašské muzeum v Šustalově vile dokazuje, že celých 150 let existovala v Kopřivnici také továrna na hliněné zboží. Vystavuje sbírku keramických talířů, hrníčků, džbánů, kachlů a především nádherná bohatě zdobená majoliková kamna, které nás nenechají na slavnou "Kachlovku" zapomenout.
V jiné části expozice zabloudíme do pravěku a mezi indiány. Přesvědčí nás o nezaměnitelném talentu, jaký bezpochyby měl kopřivnický rodák malíř a ilustrátor Zdeněk Burian. Atmosféru světa plného fantazie a dobrodružství ještě podtrhuje projekce filmů sestříhaných z Burianových obrazů, archeologické nálezy z pravěku či uměle vytvořené kostry pravěkých zvířat. Zpestření se pak nabízí v podkrovním ateliéru, kde se obměňují zajímavé výstavy.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Lašské muzeum - Šustalova vila
Sad Dr. E. Beneše 226
742 21 Kopřivnice
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 801 138

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.tatramuseum.cz
Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: Petra Kantorová (MIC Kopřivnice) org. 56, 14.02.2008 v 12:56 hodin