Schneider Ferdinand Johann [ Osobnost ]

(Narozen 3. 3. 1811 v Šumperku, zemřel 16. 10. 1885 v Šumperku), v letech 1864 až 1870 byl starostou města a v letech 1861-1878 poslancem říšské rady za městské okresy Šumperk, Staré Město, Zábřeh a Štíty. Postavil dnešní Slovan, který věnoval městu. Vyznamenal se hlavně při okupaci města pruskými vojsky v r. 1866 - dostal za to od císaře rytířský kříž. Čestným občanem města Šumperka byl jmenován 23. ledna 1879. Schneiderův portrét byl umístěn v sále obecní rady. V roce 1894 po něm pojmenovali dnešní Jeremenkovu ulici. Ferdinand Schneider byl pohřben na starém hřbitově v dnešních Jiráskových sadech. Po zřízení dnešního hřbitova (2. 9. 1886) byly jeho ostatky s největší pravděpodobností přemístěny na čestné pohřebiště (hrobové místo č.154), jeho hrob však není opatřen žádným náhrobkem. V roce 1900 v těchto místech spočinulo také tělo jeho zesnulé manželky Theresie.

Převzato z CD "Šumperkem pod křídly".
Subjekt odpovědný za obsažené informace: Město Šumperk.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Uživatel 1155 (Archivní záznam) org. 49, 29.06.2007 v 15:31 hodin