Klub důchodců Hodslavice [ Sdružení nebo spolek ]

Informace o činnosti Klubu důchodců

Klub důchodců v Hodslavicích byl založen 6. 3. 2004. Od té doby se může chlubit bohatou činností. Pořádáme vycházky, organizujeme přednášky se zdravotnickou tématikou, jezdíme do divadel v Ostravě, na zájezdech poznáváme kulturní památky, pořádáme zábavy, nacvičujeme programy pro zpestření vlastních akcí. Pravidelně se scházíme, abychom sobě i veřejnosti připomněli různé svátky a lidové zvyky (stavění a kácení máje, smažení vajíček, vinobraní, hodovou zábavu atp.).
Letos již počtvrté se konal společně s Charitou Hodslavice společenský ples. V tomto roce však byl něčím výjimečný. Předtančení zajistil TK HOBA - složený z členek Klubu důchodců. Scházely jsme se od října, někdy i dvakrát týdně a učily se pod vedením paní učitelky Marty Hlouškové Českou besedu. Ples byl hojně navštíven a slyšeli jsme pro naše potěšení mnoho pěkných slov. Vystoupení se prostě líbilo. Klub důchodců má 95 členů a ti, kteří se do našich akcí zapojují, se rozhodně nenudí.

Libuše Czyžová, kronikářka KD

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Oleg Janský (Obec Hodslavice) org. 153, 17.02.2009 v 17:44 hodin