VŠB Technická univerzita Ostrava - fakulta ekonomická [ Vysoká škola ]

Zájemcům o vysokoškolské studium je v tomto roce 2006 poprvé umožněno nejen studium oborů strojní fakulty, ale také bakalářský studijní obor Veřejná ekonomika a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa.
Kombinovanou formu studia zajišťuje Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.
Ke studiu bakalářského studijního oboru Veřejná ekonomika a správa v rámci studijního programu hospodářská politika a správa na Ekonomické fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava se mohou přihlásit uchazeči, kteří absolvovali alespoň střední školu s maturitou. Bakalářské studium má standardní délku 3 roky.Studijní obor
Veřejná ekonomika a správa je akreditován v kombinované formě studia a je realizován v Šumperku.Po úspěšném ukončení bakalářského studia se přiznává absolventům titul "Bakalář".
Absolventi bakalářského studia mohou po vykonání přijímacích zkoušek pokračovat ve studiu dvouletých navazujících magisterských studijních programů.

KONTAKTNÍ ADRESA:

VŠB Technická univerzita Ostrava - f. ekonomická
Sokolská třída 33
701 21 Ostrava
Česko (CZ)
tel: (+420) 597 322 331
(+420) 583 388 238

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ekf.vsb.cz
Typ záznamu: Vysoká škola
AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 06.12.2006 v 11:09 hodin