Květena na úpatí Bílých Karpat [ Přírodní zajímavost ]

Nejcennějším dědictví Bílých Karpat jsou jedinečné květnaté louky, na kterých roste velké množství vzácných rostlinných druhů, především orchidejí. V Bílých Karpatech se vyskytují tři čtvrtiny všech druhů orchidejí, které rostou na území celé republiky. Na Slavičínsku jsou hlavním předmětem ochrany pastviny s výskytem některých vzácných rostlin: vstavač kukačka, silně ohrožený prstnatec bezový, vstavač mužský a hlavinka horská, vemeník dvoulistý, lilie zlatohlavá, sněženka podsněžník.
Na území Chráněné krajinné oblasti a biosferické rezervace Bílých Karpat vykonávají kontrolní, správní a výzkumnou činnost pracovníci Správa CHKO BR Bílé Karpaty. Úržbu chráněného území často zabezpečují a podílejí se také na mnoha rozvojových programech pro budoucnost přírody dobrovolní ochránci přírody.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 07.02.2006 v 18:20 hodin