Národní přírodní rezervace Bořeň [ Národní přírodní rezervace ]

Nejmohutnější znělcový útvar s vysokými skalními stěnami ve střední Evropě.
Rezervace chrání přirozené teplomilné rostliny na skalách a sutích. Horolezecký terén.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 18.04.2005 v 12:24 hodin