Hynčina [ Město nebo obec ]

Obec, která je ze třech stran ohraničena zalesněnými pahorky - a to ze západu, severu a východu prudkými stráněmi. Jenom z jihu přechází horský masiv ve vrchovinu směrem k Maletínu. Tento lesní pahorkatý límec je několikrát přerušen průrvami, z kterých pramení různé potoky a potůčky či pramínky.

Obec má střední nadm. výšku 545 m a tvoří ji zástavba roztroušených domů v údolí Ospitského potoka a na stráních kotliny, kterou obklopují jižně od údolí Moravské Sázavy kopce Mírovské vrchoviny.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

UMÍSTĚNÍ

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 49, 23.09.2021 v 11:30 hodin