Farní a poutní kostel Narození Panny Marie [ Poutní místo ]

Obec Nicov, založená někdy ve 14. století, se nachází v okrese Klatovy asi 2 km východně od Plánice. Nepomucký cisterciácký klášter tu nechal postavit farní kostel, který však byl i s celou vsí v době husitských válek zničen. Šternberkové nechali kostel opravit a opatřit pro něj dřevěnou milostnou sošku Panny Marie s Ježíškem. Stará pověst vypráví, že v té době byla soška zázračně uchráněna před zkázou ohněm, který založili protikatolicky smýšlející nepřátelé. Mezi ně patřil Ondřej ze Šternberka i jeho bratr Ferdinand, kteří prý za trest zešíleli. I tyto legendy přispěly k narůstající slávě poutního místa. A protože poutníků bylo čím dál více, Martinicové, kteří byli od roku 1680 majiteli panství, se rozhodli vybudovat velkolepý poutní chrám. Základní kámen byl položen roku 1619, k vysvěcení kostela však došlo až po jedenácti letech. Chrám je dílem K. I. Dientzenhofera a nese všechny znaky dynamického stylu. Kostel se skládá z centrálního pravoúhlého prostoru lodě sklenutého kupolí v kruhové střešní nadstavbě s lucernou. Průčelí jsou zvlněná vystupujícími oblými útvary. V předních nárožích jsou umístěny dvě věže, v zadní dvě sakristie s oratořemi v poschodí. Plastiky hlavního oltáře vzhlížejí ke skřínce nad oltářem, v níž je kopie pozdně gotické sochy Panny Marie nicovské. 500 m západně od kostela najde poutník mariánskou kapličku, v níž je zázračná studánka s mírně radioaktivní vodou.

Hlavní pouť: 8. 9. (Narození Panny Marie) nebo 1. neděle po 8. 9.
Literatuta:

60 POUTNÍCH MÍST do kapsy
Petr Dvořáček
Ingrid Hanzlíková

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Poutní místo
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.01.2005 v 15:02 hodin