Národní přírodní rezervace SOOS [ Národní přírodní rezervace ]

Národní přírodní rezervace SOOS se nachází nedaleko Františkových lázní. Je jedním z přírodně nejcennějších území u nás tvořené rozlehlým rašeliništěm a minerálním slatiništěm. Na některých místech vystupují hlubinné minerální prameny které vyvěrají na povrch přes vodu a bahno a vytvářejí tzv. bahenní sopky, někde vyvěrá pouze plyn CO2, což označujeme jako mofety.
Přes území vede naučná stezka po haťových chodnících a zpřístupňuje zajímavá místa této oblasti.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 19.11.2004 v 08:37 hodin