Nový dvůr [ Lidová architektura ]

Zemědělský statek přestavěný v letech 1809 -1810 podle projektu Josefa Hardtmutha je dokladem toho, že také hospodářským budovám byla stavebníky věnována velká pozornost.
Statek byl původně určen pro chov ovcí a skládal se z hospodářských stavení uzavírajících čtvercový dvůr.
Křídlo proti vjezdové bráně upravil kolem roku 1820 Franz Engel vestavbou rotundy.
V její vnitřní části bylo stání pro dvacet krav, vnější polovina obrácená k Mlýnskému rybníku, sloužila jako altán pro výletní společnost.
Koncem 19. století zde byl zaveden chov koní, tomuto účelu slouží Nový dvůr podnes.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pamatkybrno.cz
Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 09.11.2004 v 11:55 hodin