Advokátní kancelář - Mgr. Zdeněk Rumplík [ Advokátní kancelář ]

Obchodní právo:
zakládaní a změny společností, obchodní smlouvy, vymáhání pohledávek
Nemovitosti:
kupní a darovací smlouvy, zástavní smlouvy, věcná břemena vč. vkladů do katastru nemovitostí
Občanské právo:
dohody o vypořádání společného jmění manželů, veškeré občanskoprávní smlouvy a žaloby
Rodinné právo:
rozvody, dohodové rozvody a poskytování právní pomoci z dalších právních oborů s výjimkou zastupování v trestních věcech

KONTAKTNÍ ADRESA:

Mgr. Zdeněk RUMPLÍK
Osvobození 51 (hotel Slavičan)
763 21 Slavičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 577 342 920
(+420) 603 216 080
Advokátní kancelář

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 19.10.2005 v 08:36 hodin