Další rozvoj obranné složky hradů, [ Historie (archivní dokument) ]

Další rozvoj obranné složky hradů,
1450-1500

Další zatěžkávací zkoušku, srovnatelnou s husitskými válkami, představovaly války Jiřího z Poděbrad s opozicí.

Došlo k velkému rozvoji dělostřelectví (zvětšení dostřelu), a s nebezpečnými výšinami v okolí se hrady musely vypořádat stavbou předsunutých bašt. Měl-li prostor tvar hřebenu či ostrožny, obracela se bašta do daného směru mohutným břitem (nejlépe dochovaný případ na Českém Šternberku).

Pokud nebezpečný prostor představovala planina, obracela se k němu bašta obloukovitým čelem, aby bylo umožněno vějířovité postřelování (bašty nad Okoří, Vimperkem, Krašovem).

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 20.09.2004 v 16:29 hodin