Základní umělecká škola Slavičín [ Základní umělecká škola (ZUŠ) ]

Základní umělecká škola Slavičín
Škola byla
Založena 1.9.1979,
jako samostatná rozpočtová organizace od 1.1.1992,
jako samostatná příspěvková organizace od 1.1.1994,
zařazena do sítě byla od 24.5.1996, č.j. 1152/19-ZL.

IČO: 44118155,
IZO: 102 331 073

Forma školy: samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou
Zřizovatel: od 1.4.2001 Krajský úřad Zlínského kraje, Tř. T. Bati 3792, Zlín

Ředitelka školy Mgr. Jana JAKÚBKOVÁ

Kapacita školy: 300 žáků

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní umělecká škola Slavičín
Mgr. Jana Jakúbková
Mezi Šenky 121
763 21 Slavičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 577 341 201
Základní umělecká škola Slavičín

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto-slavicin.cz
AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 27.02.2007 v 15:14 hodin