Přírodní rezervace Sněžná kotlina [ Přírodní rezervace ]

Přírodní rezervace Sněžná kotlina

Nachází se na katastru obce Adolfovice v okrese Jeseník.

Posláním rezervace je ochrana ekosystému horských strží na východním svahu Červené hory.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.schko.ten.cz
Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 16.09.2004 v 19:07 hodin